Σεμινάριο «Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών»

 
Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με την εταιρεία Ε.Ν. ΜΑΝΟΣ ( ΚΥΠΡΟΣ ΛΤΔ) διοργάνωσε στις 9 Μαΐου σεμινάριο με τίτλο «Ασφάλιση Διακοπής Εργασιών». Το σεμινάριο παρακολούθησαν 78 άτομα που εργάζονται σε Εταιρείες Κλάδου Γενικής Φύσεως, είτε αυτοί είναι διοικητικό προσωπικό η διαμεσολαβητές.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η παρουσίαση της φιλοσοφίας και των προνοιών του συμβολαίου διακοπής εργασιών. Παρουσιάστηκε επίσης πρακτική εφαρμογή με πραγματικά παραδείγματα και ο εντοπισμός των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν και παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή τέτοιων συμβολαίων στην κυπριακή αγορά.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα του σεμιναρίου είχε ως εξής:
• Εισαγωγή και ιστορική διαδρομή στην ασφάλιση διακοπής εργασιών Εισηγητής: Δρ Αλέξανδρος Κρετσόβαλης
• Παρουσίαση συμβολαίου διακοπής εργασιών, καθορισμός ασφαλισμένων κεφαλαίων και περιόδου αποζημίωσης. Εκτίμηση PML. Εισηγητής: Δρ. Σταύρος Καραβελιάς
• Παραδείγματα ζημιών και τρόπος αντιμετώπισής τους Εισηγητής: Δρ. Σταύρος Καραβελιάς
• Η εμπειρία στην εφαρμογή συμβολαίων διακοπής εργασιών στην Κυπριακή αγορά Εισηγητής: κ. Ιωάννης Θεοδοσίου
 
 
Copyright 2007 - 2018 by Insurance Institute of Cyprus   |  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων  |   Όροι Χρήσης