04

Το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το Cyprus International Institute of Management (CIIM), προσφέρει τα μεταπτυχιακά προγράμματα "MSc  in Management with Specialization in Insurance" και “MSc in Financial Services with Specialization in Insurance Management”.

 

Τα πιο πάνω Μεταπτυχιακά Προγράμματα είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας.